History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Intro to Reading 1.3 (North)
Clean
April 16, 2012 02:50 PM PDT

Lần Đầu Gặp Nhau

Hôm nay chúng tôi gặp nhau ở lớp tiếng Việt.

Tôi tên là Việt. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi sinh ở Việt Nam nhưng sống ở Mỹ từ năm 1982. Tôi đã sống ở Orange County, California nhưng bây giờ tôi sống ở Washington DC và học tiếng Việt ở Học Viện Ngoại Giao.

Còn đây là anh John. Anh ấy là người Mỹ, sinh ở Mỹ. Anh John cũng sống ở California nhưng chúng tôi đã không gặp nhau ở đó. Anh ấy sống ở thành phố San Francisco, một thành phố rất lớn và đẹp ở miền Bắc bang California.

Đó là cô Caroline. Cô ấy không phải là người Pháp. Cô ấy là người Mỹ gốc Ý. Cô ấy đã sống ở Nicastro, một thành phố nhỏ ở miền Nam nước Ý. Bây giờ cô Caroline sống với chồng ở Washington DC. Chồng cô Caroline cũng sẽ đi Việt Nam với cô ấy.
Tháng 9 năm 2010 chúng tôi sẽ sống và làm việc ở Việt Nam.

Intro to Reading 1.2 (North)
Clean
April 16, 2012 02:50 PM PDT

Các Bạn Tôi

Chị Liz là người Mỹ. Anh Harry là người Úc. Chị Liz là bạn của anh Harry. Họ còn độc thân. Anh Bình và chị Ngọc là người Việt. Anh Bình là chồng của chị Ngọc, và chị Ngọc là vợ của anh Bình. Họ có nhiều con và gia đình của họ rất vui.

Chị Liz và anh Harry biết nói tiếng Việt. Họ thường đến thăm anh Bình và chị Ngọc. Chị Liz luôn luôn nói tiếng Việt với anh Bình, và anh Harry thỉnh thoảng nói tiếng Anh với chị Ngọc. Họ thích uống cà phê và nói chuyện với nhau.

Intro to Reading 1.1 (North)
Clean
April 16, 2012 02:49 PM PDT

Học Tiếng Việt

Tôi tên là Yao. Tôi là người Nhật. Tôi từ Nhật đến. Tôi học tiếng Việt ở Học Viện Ngoại Giao Tôi có nhiều bạn nước ngoài. Họ cũng là sinh viên học tiếng Việt ở Học Viện Ngoại Giao. Đây là anh Kim. Anh ấy là người Hàn Quốc. Anh ấy từ Seoul đến. Ở Hàn Quốc, anh Kim là giáo sư khoa học.

Anh ấy đến đây học tiếng Việt và sẽ đi Việt Nam. Kia là chị Mary. Chị ấy là người Mỹ. Chị ấy từ Cali đến. Chị Mary đã học tiếng Việt ở trường đại học Cornell. Còn kia là anh Danny Wong, anh ấy không phải là nguời Mỹ. Anh ấy là người Hoa (Trung Quốc). Anh ấy đến từ Mã Lai.